Kontakt

Dane rejestrowe:

3PGroup sp. z o.o.

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 30G

Sąd Rejonowy Lublin - Wschód, VI Wydział Gospodarczy 

KRS: 0000322663, NIP: 946-257-54-26, REGON: 060443400

Kapitał zakładowy: 25 000,00 PLN (w całości opłacony)

  

Adres do korespondencji:

20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 30G

biuro@3pgroup.pl

X