Wybrane realizacje - Analityka finansowa

Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym.

Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu „Dać szansę Tyszanom – Internet dla zagrożonych wykluczeniem cyfrowym” o wartości 884.880 zł, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubień.

Przygotowanie analizy finansowej dla projektu „Przeciwdziałaniu wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lubień” o wartości ponad 500 tys. zł, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Oś Priorytetowa 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice

Analiza finansowa oraz konsultacje w ramach zadania "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Wilamowice" w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Sochaczew miasto e-Innowacji

Opracowanie analizy wykluczenia i analizy finansowej dla projektu "Sochaczew miasto e-innowacji" w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lesznowola

Wykonanie analizy finansowej w projekcie "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Lesznowola" w ramach działania 8.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

powrót
X