Wybrane realizacje - Doradztwo i analityka IT

Program informatyzacji ochrony zdrowia (PIOZ).

Przygotowanie Studium Wykonalności dla Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (PIOZ) o szacunkowej wartości powyżej 200 mln  euro w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 - 2013. Prace zrealizowane w ramach konsorcjum Ernst & Young Bussines Advisory Sp. z o.o. i Wspólnicy Sp.k., Ernst & Young Corporate Finanse Sp. z o.o., EuroSoft Sp. z o.o., International Management Service Sp. z o.o., ORTI K.Boś, P.P. Przybyła, J.Rycerz Sp.J, Gilon Bussines Insight Ltd.

System dystrybucji treści multimedialnych w Internecie.

Przygotowanie na zlecenie TVP S.A. Studium Wykonalności dla systemu dystrybucji treści multimedialnych w Internecie.

Budowa i uruchomienie portalu tvp.pl.

Przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z realizacją przez TVP S.A. projektu budowy i uruchomienia portalu tvp.pl.

Centralny System Monitorowania

Opracowanie koncepcji systemu monitorowania usług IT w Ministerstwie Finansów w Warszawie. W ramach umowy wykonano m.in. analizę dostępnych na rynku technologii z zakresu systemów do monitorowania usług IT oraz przygotowano opis przedmiotu zamówienia.

System Pobyt 2

Przygotowanie dokumentacji do postępowania przetargowego na dostawę i instalację platformy sprzętowej do budowy centrum bezpieczeństwa, autoryzacji i łączności na potrzeby systemu Pobyt 2 w Urzędzie Do Spraw Cudzoziemców w Warszawie.

System Digitalizacji Akt

Opracowanie dokumentacji "Projekt, wykonanie i wdrożenie systemu informatycznego digitalizacji akt w powszechnych jednostkach prokuratury" dla Prokuratury Generalnej. W ramach prac wykonano m.in. szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, przeprowadzono analizę techniczno-ekonomiczną Projektu oraz udzielono wsparcia technicznego i eksperckiego w przedmiocie Projektu.

e-standard w urzędzie Powiatu Legionowskiego

Przygotowanie dokumentacji postępowania przetargowego, współpraca z zespołem roboczym Zamawiającego i nadzór autorski nad specyfikacją istotnych warunków zamówienia w ramach projektu 'e-standard w urzędzie czyli nowa jakość usług administracji publicznej" w Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, Działania 2.2: Rozwój e-usług. 

powrót
X