Wybrane realizacje - Produkcja oprogramowania

Portale internetowe Telewizji Polskiej S.A.

W ramach zlecenia przeprowadzono szereg działań związanych z modernizacją portalu www.itvp.pl (portal multimedialny) oraz www.tvp.pl (portal korporacyjny). Wykonane prace obejmowały analizy techniczne (zarówno z obszaru rozwiązań sprzętowych jak i programowych), przygotowanie dokumentacji projektowej, dostarczenie kluczowych komponentów programistycznych (wraz z pełną dokumentacją API oraz kodem źródłowym) i elementów warstwy prezentacyjnej (arkusze XSLT oraz CSS) a także prace wdrożeniowe i migrację danych z wcześniej wykorzystywanych przez TVP S.A. systemów. Dostarczone rozwiązania są zintegrowane z systemem zarządzania treścią wykorzystywanym przez TVP S.A.

System 3P Catch-Up

W 2012 r. wykonano dostawę, instalację i uruchomienie w Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie systemu 3P Catch-Up, który dostarcza na potrzeby internetowych kanałów dystrybucyjnych pliki multimedialne będące fragmentami audycji antenowych.
System 3P Cacth-Up wykorzystuje rozproszony rekoder multimediów, zapewniając wysoką wydajność, doskonałą skalowalność i praktycznie 100% dostępność oprogramowania w czasie jego eksploatacji.

W 2013 r. wykonano rozszerzenie licencji systemu 3P Catch-Up do stanu umożliwiającego obsługę 41 równoległych kanałów.

W 2014 r. przeprowadzono rozbudowę systemu do kontrybucji treści o dodatkowe moduły funkcjonalne jak: moduł postprodukcji, moduł optymalizacji powtarzalnych zadań, moduł generatora stop klatek, moduł raportowania itp.

W 2015 r. dostarczono dodatkowe modułu rozszerzające funkcjonalność systemu Catch-Up.

W 2016 r. zrealizowano rozbudowę systemu o następujące moduły funkcjonalne: moduł akwizycji strumieni 'live' w formacie Apple HLS, moduł ładowania plików multimedialnych oraz moduł ładowania dowolnych plików dla systemu CMS v4.

Dodatkowo w 2016 roku zrealizowano dostawę bazowej licencji 3P Catch-Up umożlwiającą przetwarzanie materiałów 4K/HEVC na potrzeby Jupiter Intergration w Warszawie. Usługa obejmowała wdrożenie oprogramowania wraz z opieką powdrożeniową.

Oprogramowanie CDN

W 2018 r. zrealizowano dostawę licencji wraz z pracami analitycznymi i konfiguracyjnymi oprogramowania CDN złożonego z: request router, edge server, origin server oraz transkodera CuTV dla Jupiter Integration w Warszawie na potrzeby klienta zewnętrznego: Polski Związek Piłki Nożnej. Dostarczone oprogramowanie umożlwia skalowalne i masowe pozyskiwanie materiałów audiowizualnych, ich przetwarzanie oraz dystrybucję w sieci Internet oraz w sieciach zamkniętych.

Serwer dystrybucyjny Edge

W 2018 r. dostarczono licencje na węzeł dystrybucyjny Edge dla Intergration Solution w Warszawie. Oprogramowanie umożlwia dostarczanie treści audiowizualnych, vod oraz 'na żywo' do urządzenia użytkownika końcowego - widza.

powrót
X