Zarządzanie projektami

W ramach świadczonych usług doradzamy w zakresie przygotowania projektów, jak również nadzorujemy i koordynujemy proces ich realizacji.

 • Prowadzimy projekty współfinansowane ze środków pomocowych Unii Europejskiej, zarówno regionalne jak i ogólnokrajowe;
   
 • Realizujemy projekty dla klientów administracji samorządowej;
   
 • Przygotowujemy i weryfikujemy specyfikacje istotnych warunków zamówienia na zgodność z ustawą Prawo Zamówień Publicznych;
   
 • Posiadamy niezbędne certyfikaty potwierdzające nasze kompetencje: Prince2, ITIL.
Realizacje

Doradztwo i analityka IT

Przeprowadzamy analizy potrzeb naszych Klientów w zakresie niezbędnego wsparcia realizacji ich procesów biznesowych. Realizując projekty, na życzenie dokonujemy analiz pod kątem kosztów rozwiązań informatycznych oraz możliwości outsourcingu całości lub części procesów IT.

 • Wykonujemy audyty IT;
 • Przygotowujemy harmonogramy rzeczowo-finansowe;
 • Przygotowujemy studia wykonalności.

Dysponujemy doświadczonym zespołem praktyków o ugruntowanych kwalifikacjach.

Realizacje

Analityka finansowa

Wykonujemy analizy finansowe w zakresie niezbędnym do pozyskania dofinansowania ze środków unijnych.

Realizacje
powrót
X